Monthly Archives: August 2013

PANCRASE official ranking(Aug1,2013)

✩Open weight class✩

Champion:Josh Barnett

✩Middle weight class✩

Champion:Ryo Kawamura

1:Will Noland

2:Shinsho Anzai

3:Ikkei

4:Yuji Hisamatsu

5:KEI Yamamiya

✩Welter weight class✩

Champion:Takenori Sato

1:Eiji Ishikawa

2:Shingo Suzuki

3:Akihiro Murayama

4:Akihiro Yamazaki

5:Yuki Kondo

6:KAZZ

✩Light weight class✩

Champion:ISAO

1:Yoshiaki“Bancho”Takahashi

2:Kazuki Tokudome

3:Jorge Patino Macaco

4:Andy Main

5:AB

6:Hiroki Nagaoka

7:Kota Okazawa

8:Tomoyoshi Iwamiya

9:Yoshifumi Dogaki

10:Takafumi Ito

✩Feather weight class✩

Champion:Takumi

1:Guy Delumeau

2:Koji Oishi

3:Yojiro Uchimura

4:Daniel Swain

5:Jon Shores

6:Shunpei Ota

7:Nao KING

8:Tadahiro Harada

✩Bantam weight class✩

Champion:Shintaro Ishiwatari

1:Motonobu Tezuka

2:Shunichi Shimizu

3:TK Monjiro Hanareme

4:Yuki Baba

5:Taichi Nakajima

6:Shoko Sato

7:Yusuke Tamashiro

8:Tatsuya So

✩Super Fly weight class✩

Champion:Kiyotaka Shimizu

1:Atsushi Yamamoto

2:Yasutaka Koga

3:Daichi Kitakata

4:Seiji Ozuka

5:Yuki Yasunaga

✩Fly weight class✩

Champion:Mitsuhisa Sunabe

1:Shinpe Tahara

2:Masakazu Utsugi

3:Takuya Eizumi

4:Hiroyuki Abe

5:Takamasa Kiuchi

6:Tiger Ishii

7:Yoshihiro Matsunaga

✩PANCRASE ATHENA Bantam weight class✩

Champion:Rin Nakai