Category Archives: Official Ranking

PANCRASE official Ranking(Nov.5,2014)

✩Open weight class✩

Champion:Josh Barnett

✩Middle weight class✩

Champion:Shinsho Anzai 

1:Ikkei

2:Ryo Kawamura

✩Welter weight class✩

Champion:Let’s Gota

1:Yuki Kondo

2:Yoichiro Sato

3:Akihiro Murayama

4:Thiago Jambo 

5:Shingo Suzuki 

6:Eiji Ishikawa

7:KAZZ

8:Kosei Kubota

✩Light weight class✩

Champion:VP

1:Satoru Kitaoka

2:AKIRA

3:Leandro“Buscape”Silva

4:Yoshiaki“Bancho”Takahashi

5:Yoshihiro Koyama

6:Richie Whitson

7:AB

8:Hiroki Nagaoka

9:Yuki Yamazaki

✩Feather weight class✩

Champion:Takumi

1:Nam Phan

2:Guy Delumeau

3:Andy Main

4:Hulk Oshiro

5:Yuki Baba

6:Junpei Chikano

7:Tomonari Kanomata

8:Akitoshi Tamura

9:Takashi Matsuoka

10:Juntaro Ushiku

✩Bantam weight class✩

Champion:Shintaro Ishiwatari

1:Jonathan Brookins

2:Taichi Nakajima

3:Marcio Cesar

4:Yo Saito

5:Shoko Sato

6:Nao King

7:Convoy Masumizu

✩Super Fly weight class✩

Champion:Kiyotaka Shimizu

1:Yuki Yasunaga

2:Yasutaka Koga

3:Atsushi Yamamoto

4:Daichi Kitakata

5:Masatatsu Ueda

6:Shian

7:Yusuke Kitago

8:Tatsuya So

9:Yusuke Ogikubo

✩Fly weight class✩

Champion:Mitsuhisa Sunabe

1:Takuya Eizumi

2:Yukitaka Musashi

3:Hiroyuki Abe

4:Yoshihiro Matsunaga

5:Yusei Shimokawa

6:Tiger Ishii

7:Kento Kanbe

☆Light Fiy Weight class☆

Champion:VP

1:Masakazu Utsugi

✩PANCRASE ATHENA Bantam weight class✩

Champion:Rin Nakai

 

PANCRASE official Ranking(Aug.15,2014)

✩Open weight class✩

Champion:Josh Barnett

✩Middle weight class✩

Champion:Shinsho Anzai 

1:Ikkei

2:Ryo Kawamura

3:Will Noland

4:KEI Yamamiya

✩Welter weight class✩

Champion:Let’s Gota

1:Yuki Kondo

2:Akihiro Murayama

3:Yoichiro Sato

4:Thiago Jambo 

5:Shingo Suzuki 

6:Eiji Ishikawa

7:KAZZ

8:Kosei Kubota

✩Light weight class✩

Champion:ISAO

1:Leandro“Buscape”Silva

2:Yoshiaki“Bancho”Takahashi

3:AKIRA

4:Satoru Kitaoka

5:Felipe Olivieri

6:Richie Whitson

7:Bogdan Cristea

8:Andy Main

9:Yoshihiro Koyama

10:AB

✩Feather weight class✩

Champion:Takumi

1:Yuki Baba

2:Guy Delumeau

3:Yojiro Uchimura

4:Marlon Sandro

5:Junpei Chikano

6:Akitoshi Tamura

7:Tomonari Kanomata

8:HULK Oshiro

9:Takashi Matsuoka

✩Bantam weight class✩

Champion:Shintaro Ishiwatari

1:Taichi Nakajima

2:Shunichi Shimizu

3:Marcio Cesar

4:Yo Saito

5:Shoko Sato

6:Masanori Kanehara

7:Nao King

✩Super Fly weight class✩

Champion:Kiyotaka Shimizu

1:Yasutaka Koga

2:Atsushi Yamamoto

3:Yuki Yasunaga

4:Daichi Kitakata

5:Yusuke Kitago

6:Masatatsu Ueda

7:Tatsuya So

✩Fly weight class✩

Champion:Mitsuhisa Sunabe

1:Takuya Eizumi

2:Hiroyuki Abe

3:Shinpe Tahara

4:Yusei Shimokawa

5:Yukitaka Musashi

6:Masakazu Utsugi

7:Yoshihiro Matsunaga

8:Takamasa Kiuchi

9:Tiger Ishii

✩PANCRASE ATHENA Bantam weight class✩

Champion:Rin Nakai

PANCRASE official ranking(Jul.3,2014)

✩Open weight class✩

Champion:Josh Barnett

✩Middle weight class✩

Champion:Shinsho Anzai 

1:Ikkei

2:Ryo Kawamura

3:Will Noland

4:Yuji Hisamatsu

5:KEI Yamamiya

✩Welter weight class✩

Champion:-

1:Akihiro Murayama

2:Yoichiro Sato

3:Thiago Jambo 

4:Yuki Kondo

5:Shingo Suzuki 

6:Eiji Ishikawa

7:Let’s Gota

8:KAZZ

9:Kosei Kubota

✩Light weight class✩

Champion:ISAO

1:Leandro“Buscape”Silva

2:Yoshiaki“Bancho”Takahashi

3:Satoru Kitaoka

4:Felipe Olivieri

5:Richie Whitson

6:Bogdan Cristea

7:Andy Main

8:AKIRA

9:AB

10:Hiroki Nagaoka

✩Feather weight class✩

Champion:Takumi

1:Yuki Baba

2:Guy Delumeau

3:Yojiro Uchimura

4:Marlon Sandro

5:Junpei Chikano

6:Tomonari Kanomata

7:Nao KING

8:Akitoshi Tamura

9:HULK Oshiro

✩Bantam weight class✩

Champion:Shintaro Ishiwatari

1:Taichi Nakajima

2:Shunichi Shimizu

3:Marcio Cesar

4:Yo Saito

5:Shoko Sato

6:Masanori Kanehara

✩Super Fly weight class✩

Champion:Kiyotaka Shimizu

1:Yasutaka Koga

2:Atsushi Yamamoto

3:Yuki Yasunaga

4:Daichi Kitakata

5:Tatsuya So

6:Masatatsu Ueda

✩Fly weight class✩

Champion:Mitsuhisa Sunabe

1:Takuya Eizumi

2:Hiroyuki Abe

3:Shinpe Tahara

4:Yusei Shimokawa

5:Yukitaka Musashi

6:Masakazu Utsugi

7:Yoshihiro Matsunaga

8:Takamasa Kiuchi

9:Tiger Ishii

✩PANCRASE ATHENA Bantam weight class✩

Champion:Rin Nakai