PANCRASE official Ranking(Aug.15,2014)

✩Open weight class✩

Champion:Josh Barnett

✩Middle weight class✩

Champion:Shinsho Anzai 

1:Ikkei

2:Ryo Kawamura

3:Will Noland

4:KEI Yamamiya

✩Welter weight class✩

Champion:Let’s Gota

1:Yuki Kondo

2:Akihiro Murayama

3:Yoichiro Sato

4:Thiago Jambo 

5:Shingo Suzuki 

6:Eiji Ishikawa

7:KAZZ

8:Kosei Kubota

✩Light weight class✩

Champion:ISAO

1:Leandro“Buscape”Silva

2:Yoshiaki“Bancho”Takahashi

3:AKIRA

4:Satoru Kitaoka

5:Felipe Olivieri

6:Richie Whitson

7:Bogdan Cristea

8:Andy Main

9:Yoshihiro Koyama

10:AB

✩Feather weight class✩

Champion:Takumi

1:Yuki Baba

2:Guy Delumeau

3:Yojiro Uchimura

4:Marlon Sandro

5:Junpei Chikano

6:Akitoshi Tamura

7:Tomonari Kanomata

8:HULK Oshiro

9:Takashi Matsuoka

✩Bantam weight class✩

Champion:Shintaro Ishiwatari

1:Taichi Nakajima

2:Shunichi Shimizu

3:Marcio Cesar

4:Yo Saito

5:Shoko Sato

6:Masanori Kanehara

7:Nao King

✩Super Fly weight class✩

Champion:Kiyotaka Shimizu

1:Yasutaka Koga

2:Atsushi Yamamoto

3:Yuki Yasunaga

4:Daichi Kitakata

5:Yusuke Kitago

6:Masatatsu Ueda

7:Tatsuya So

✩Fly weight class✩

Champion:Mitsuhisa Sunabe

1:Takuya Eizumi

2:Hiroyuki Abe

3:Shinpe Tahara

4:Yusei Shimokawa

5:Yukitaka Musashi

6:Masakazu Utsugi

7:Yoshihiro Matsunaga

8:Takamasa Kiuchi

9:Tiger Ishii

✩PANCRASE ATHENA Bantam weight class✩

Champion:Rin Nakai