PANCRASE official Ranking(Nov.5,2014)

✩Open weight class✩

Champion:Josh Barnett

✩Middle weight class✩

Champion:Shinsho Anzai 

1:Ikkei

2:Ryo Kawamura

✩Welter weight class✩

Champion:Let’s Gota

1:Yuki Kondo

2:Yoichiro Sato

3:Akihiro Murayama

4:Thiago Jambo 

5:Shingo Suzuki 

6:Eiji Ishikawa

7:KAZZ

8:Kosei Kubota

✩Light weight class✩

Champion:VP

1:Satoru Kitaoka

2:AKIRA

3:Leandro“Buscape”Silva

4:Yoshiaki“Bancho”Takahashi

5:Yoshihiro Koyama

6:Richie Whitson

7:AB

8:Hiroki Nagaoka

9:Yuki Yamazaki

✩Feather weight class✩

Champion:Takumi

1:Nam Phan

2:Guy Delumeau

3:Andy Main

4:Hulk Oshiro

5:Yuki Baba

6:Junpei Chikano

7:Tomonari Kanomata

8:Akitoshi Tamura

9:Takashi Matsuoka

10:Juntaro Ushiku

✩Bantam weight class✩

Champion:Shintaro Ishiwatari

1:Jonathan Brookins

2:Taichi Nakajima

3:Marcio Cesar

4:Yo Saito

5:Shoko Sato

6:Nao King

7:Convoy Masumizu

✩Super Fly weight class✩

Champion:Kiyotaka Shimizu

1:Yuki Yasunaga

2:Yasutaka Koga

3:Atsushi Yamamoto

4:Daichi Kitakata

5:Masatatsu Ueda

6:Shian

7:Yusuke Kitago

8:Tatsuya So

9:Yusuke Ogikubo

✩Fly weight class✩

Champion:Mitsuhisa Sunabe

1:Takuya Eizumi

2:Yukitaka Musashi

3:Hiroyuki Abe

4:Yoshihiro Matsunaga

5:Yusei Shimokawa

6:Tiger Ishii

7:Kento Kanbe

☆Light Fiy Weight class☆

Champion:VP

1:Masakazu Utsugi

✩PANCRASE ATHENA Bantam weight class✩

Champion:Rin Nakai