PANCRASE official ranking(Dec.11,2013)

✩Open weight class✩

Champion:Josh Barnett

✩Middle weight class✩

Champion:Ryo Kawamura

1:Shinsho Anzai

2:Ikkei

3:Will Noland

4:Yuji Hisamatsu

5:KEI Yamamiya

✩Welter weight class✩

Champion:Takenori Sato

1:Eiji Ishikawa

2:Thiago Jambo 

3:Akihiro Murayama

4:Shingo Suzuki 

5:Yuki Kondo

6:KAZZ

7:Let’s Gota

8:Akihiro Yamazaki

✩Light weight class✩

Champion:ISAO

1:Jorge Patino Macaco

2:Yoshiaki“Bancho”Takahashi

3:Satoru Kitaoka

4:Felipe Olivieri

5:Andy Main

6:Richie Whitson

7:Bogdan Cristea

8:Hiroki Nagaoka

9:AB

10:AKIRA

✩Feather weight class✩

Champion:Takumi

1:Guy Delumeau

2:Koji Oishi

3:Yojiro Uchimura

4:Marlon Sandro

5:Jon Shores

6:Junpei CHIKANO

7:Shunpei Ota

8:Nao KING

9:Tadahiro Harada

10:Tomonari Kanomata

✩Bantam weight class✩

Champion:Shintaro Ishiwatari

1:Motonobu Tezuka

2:Shunichi Shimizu

3:TK Monjiro Hanareme

4:Taichi Nakajima

5:Marcio Cesar

6:Masanori Kanehara

7:Shoko Sato

8:YO SAITO

9:Yuki Baba

10:Yusuke Tamashiro

✩Super Fly weight class✩

Champion:Kiyotaka Shimizu

1:Atsushi Yamamoto

2:Yasutaka Koga

3:Daichi Kitakata

4:Yuki Yasunaga

5:Tatsuya So

6:Masatatsu Ueda

7:Isao Hirose

✩Fly weight class✩

Champion:Mitsuhisa Sunabe

1:Hiroyuki Abe

2:Takuya Eizumi

3:Shinpe Tahara

4:Masakazu Utsugi

5:Yoshihiro Matsunaga

6:Takamasa Kiuchi

7:Yukitaka Musashi

8:Tiger Ishii

✩PANCRASE ATHENA Bantam weight class✩

Champion:Rin Nakai