PANCRASE251 Sep7,2013 SHINJUKU FACE,TOKYO JAPAN

MEIN EVENT

WIN Yo Saito vs Rider HIRO LOSS

Decision 3-0 ROUND2 5:00

MATCH5

LOSS Masaomi Saito vs Hiroshi“Meijin”Ono WIN

Submission ROUND1 1:21

MATCH4

DRAW Gen Ikeda vs Suguru Hayasaka DRAW

Decision 0-0 ROUND2 5:00

MATCH3

DRAW Toshihiro Komiya vs Nobuhisa Kudo DRAW

Decision 1-0 ROUND2 5:00

MATCH2

LOSS Yukio Kishi vs Chiaki Wakana WIN

Decision 0-3 ROUND2 5:00

MATCH1

WIN Yusuke Mituzuka vs Ryuya Suzuki LOSS

TKO ROUND2 3:42