PANCRASE256 Feb.2,2014 DIFFER ARIAKE,TOKYO

MEIN EBENT

WIN SHINTARO ISHIWATARI vs YO SAITO LOSS

Decision Unanimous(3-0) ROUND3 5:00

MATCH18

DRAW ANDY MAIN vs AKIRA DRAW

Decision(0-1) ROUND3 5:00

MATCH17

WIN YUKI KONDO vs KAZZ LOSS

KO ROUND1 1:15

MATCH16

DRAW YUSUKE KAWANAGO vs HULK OSHIRO DRAW

Decision(1-0) ROUND2 5:00

MATCH15

WIN TAKAFUMI ITO vs AKIHITO HARA LOSS

Decision Majority(2-0) ROUND2 5:00

MATCH14

WIN YASUTAKA KOGA vs TATSUYA SO LOSS

Decision Majority(2-0) ROUND2 5:00

MATCH13

WIN TAKUYA EIZUMI vs TOSHIO MITANI LOSS

Decision Unanimous(3-0) ROUND2 5:00

MATCH12

WIN AB vs CHRISMAN LOSS

Decision Majority(2-0) ROUND2 5:00

MATCH11

LOSS MASAKAZU UTSUGI vs YUSEI SHIMOKAWA WIN

Decision Unanimous(0-3) ROUND2 5:00

MATCH10

WIN JUNTARO AMI vs YUTAKA KOBAYASHI LOSS

Decision Majority(2-0) ROUND2 5:00

MATCH9

DRAW HIROSHI TOMITA vs DAIKI GOJIMA DRAW

Decision(0-0) ROUND2 5:00

MATCH8

WIN SATOSHI INABA vs ANIKI LOSS

Decision Unanimous(3-0) ROUND2 5:00

MATCH7

LOSS YUYA“SIDER”KANEUCHI vs TEPPEI“BULL”MASUDA WIN

Decision Unanimous(0-3) ROUND2 5:00

MATCH6

LOSS JUNYA NISHIKAWA vs GENPEI HAYASHI WIN

KO ROUND1 1:55

MATCH5

WIN RIDER HIRO vs KODAI MURATA LOSS

Submission ROUND1 2:39

MATCH4

WIN YUSUKE OGIKUBO vs YU KUWABARA LOSS

Decision Unanimous(3-0) ROUND2 5:00

MATCH3

DRAW CHIAKI WAKANA vs RYO ISEKI DRAW

Decision(1-1) ROUND2 5:00

MATCH2

WIN KATSUHIRO SAKANAKA vs AKIHISA FUKUYAMA LOSS

Decision Unanimous(3-0) ROUND2 5:00

MATCH1

WIN KOTA KONDO vs TAKAYUKI IIJIMA LOSS

Submission ROUND1 3:00