Hiroyuki Shibui 渋井宏行 THE BLACKBELT JAPAN

渋井宏行
  • 生年月日:2002年12月25日
  • 身長:170cm
  • 出身地:千葉県